Cloud ( Bulut ), SaaS (Hizmet Olarak Yazılım ) ve On-Premise ( Şirket İçi Kullanım ) Artıları ve Eksileri

Cloud ( Bulut ), SaaS (Hizmet Olarak Yazılım ) ve On-Premise ( Şirket İçi Kullanım ) Artıları ve Eksileri

Gartner ‘ın araştırmasına göre, bulut yazılım pazarındaki kazançlardan aslan payını SaaS ( Hizmet Olarak Yazılım ) gelirlerinin oluşturması bekleniyor.

Küresel SaaS pazarının, 2023'te sahip olduğu 273,55 milyar dolardan 2024'ün sonunda 317,55 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Küresel SaaS pazarının da 2032 yılına kadar 1,23 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

1.      Tanım Olarak SaaS  Nedir ?

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS), yazılım satıcısının ürünü sağlayan yazılım ve donanım altyapısının mülkiyetini ve sorumluluğunu elinde tuttuğu, bulut bilişim aracılığıyla sunulan çözümleri ifade eder. Alıcılar, lisanslama yoluyla ürünün bir kopyasına sahip olmak için ödeme yapmak yerine, SaaS yazılımına internet bağlantısı üzerinden erişmek için bir ücret öderler.

2.      SaaS ve On Premise Yazılımın Farkları Nelerdir ?

Temelde, erişilebilirliğin yanı sıra çözümü çalıştırmak için gereken donanım ve yazılıma sahip olma sorumluluğuna odaklanır.

On_Premise kullanımda , çözümü çalıştıracak donanım ve yazılımı kurma & bulundurma sorumluluğu işletmeye ait olur ve genelde kullanılan uygulamaya WAN /LAN ofis ağı dışından erişilemez.

SaaS kullanım modelinde, üretici veya hizmet sağlayıcı, yazılımı bir dizi özel sunucuda barındırır ve tüm kullanıcılar için sistemin & yazılımın bakımını yapar ve günceller.

İşletmeler, SaaS çözümüne internet / bulut üzerinden ve her işletmenin  kendi hesabı için güvenli bir şekilde ayrılmış veriler ile ortak bir bulut ortamını paylaştığı çok kiracılı bir senaryonun parçası olarak erişebilir.

 

#SaaS #PaaS #IaaS

3.      IaaS, PaaS ve SaaS—Aralarındaki Fark Nedir?

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), IaaS, PaaS ve SaaS teknolojisi için standartlaştırılmış bir tanım sunarak üç hizmet modelinin de sınırlarını çizmiştir ;

Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) – Veri depolama, işleme, bellek, ağ oluşturma, örnekleme ve hesaplama işlevselliğiyle ilgili diğer temel altyapı kaynaklarının sağlanması. Bu kaynaklar, şirket içi altyapıyı taklit ederek bulut aracılığıyla sağlanır. İşletmeler ve bireysel tüketiciler, işletim sistemleri ve uygulama çözümleri de dahil olmak üzere birçok yazılım türünü çalıştırmak için altyapıyı kullanabilir.

IaaS Yaygın Kullanım Alanları: Felaket  kurtarma, veri yedekleme, test ve geliştirme döngüleri, hizmet olarak ağ oluşturma, büyük veri yönetimi, sanal makine dağıtımı vb.

Hizmet Olarak Platform (PaaS) – PaaS tüketicisi için çeşitli yazılım uygulamalarının konuşlandırılmasına olanak tanıyan programlama dillerinin, hizmetlerin, kitaplıkların ve araçların bulut bilişim altyapısı aracılığıyla sağlanmasıdır diyebiliriz.

PaaS Yaygın Kullanım Örnekleri: API geliştirme ve yönetimi, veri tabanı kurulumu ve bakımı, Nesnelerin İnterneti (#IoT) desteği, ana veri yönetimi, iletişim dağıtımı, iş analitiği ve zekası.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) – Kullanıcıların, bir sağlayıcının bulut altyapısı üzerinde çalışan yazılım uygulamalarına erişebilmesidir. Kullanıcılar SaaS çözümüne basit bir web tarayıcısı veya belirli bir program dağıtım arayüzü aracılığıyla erişir. Bulut ağları, sunucular, depolama ve işletim sistemleri, kullanıcıya özel sınırlı konfigürasyon ayarları kapsamı dışında tüketici tarafından yönetilmez.

SaaS Yaygın Kullanım Örnekleri: Çevrimiçi bir bileşene sahip olmayan veya verilerin yerel ağdan çıkmasına izin vermeyen çözümler hariç, şirket içi uygulamaların çoğu SaaS aracılığıyla dağıtılabilir. Bazı yazılımlar, işlevsellik için uygulamaya özel entegre devreler (ASIC) gerektirir (örn. kripto para madenciliği ), bulut içinde kopyalanamayan donanım gereksinimleri nedeniyle SaaS dağıtımını engeller.

4.      SaaS ve Bulut Bilişimin Farkları Nelerdir ?

Bulut bilişim genel olarak internet üzerinden sunulan ve paylaşılan bilgisayar kaynaklarının (örneğin sunucular, depolama alanı, ağlar, yazılım) kullanılması anlamına gelir. Bulut bilişim, veri depolama, veri işleme, sunucu barındırma gibi birçok hizmetin internet aracılığıyla erişilebilir hale getirilmesini sağlar.

SaaS ise bulut bilişim altında sunulan bir hizmet türüdür. SaaS, genellikle bir uygulama veya yazılım hizmetinin bulut tabanlı olarak sunulmasıdır. Kullanıcılar genellikle bir abonelik tabanlı modelle belirli bir yazılım hizmetine erişebilirler, uygulamaları indirmek veya kurulum yapmak zorunda kalmadan internet tarayıcıları üzerinden bu hizmetlere erişebilirler.

Sonuç olarak, bulut bilişim genel bir kavram iken SaaS, bulut bilişim altında sunulan ve genellikle yazılım hizmetlerini ifade eden bir alt kategoridir.

5.      Farklı Bulut Dağıtım & Kullanım Türleri Nelerdir ?

Özel Bulut ( Private Cloud) Nedir?

Özel bulut dağıtımı, birden fazla iş birimi ve/veya kullanıcı içerebilen tek bir kuruluş için özel bir altyapı sağlanmasını içerir. Özel bulutlar kuruluşa, üçüncü bir tarafa veya her ikisine birden ait olabilir, işletilebilir ve yönetilebilir. Bu tür bulutların konumu şirket içi veya şirket dışı olabilir.

Genel Bulut ( Public Cloud) Nedir?

Genel bulut dağıtımı, işletmelerin, akademik kuruluşların, devlet kuruluşlarının veya bu üçünün bir kombinasyonunun sahip olduğu, işlettiği ve yönettiği bulut altyapısıyla halka açık kullanım için sunulmaktadır. Genel  bulut, sağlayıcının tesislerinde bulunur.

Topluluk Bulutu ( Community Cloud ) Nedir ?

Topluluk Bulutu, genellikle belirli bir endüstri veya kullanıcı grubu için özelleştirilmiş bulut bilişim hizmetlerini ifade eder. Bu hizmetler, genellikle aynı endüstride faaliyet gösteren veya benzer ihtiyaçlara sahip olan şirketler, kuruluşlar veya kullanıcılar arasında paylaşılır.

Topluluk bulutu, birden fazla işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, bu işletmeler genellikle belirli bir sektöre ait olabilir.

Hibrit Bulut Nedir?

Hibrit bulutlar; özel, genel ve topluluk bulutları dahil olmak üzere birden fazla bulut türünden oluşur. Her bulut türü, hibrit içerisinde ayrılmış bir varlık olarak mevcut olup, " veri ve uygulama taşınabilirliğine olanak tanıyan " standart veya özel teknolojik süreçler aracılığıyla paylaşılan bir işlevselliği kolaylaştırır.

Özel Bulut & Genel Bulut Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Genel bulutlar, sağlayıcının tesislerinde bulunurken, özel bulutlar, bulutun sahibi olan kuruluşun veya kuruluş için özel bulutu kolaylaştıran bir üçüncü tarafın tesislerinin içinde veya dışında bulunabilir.

Genel bulutlar iş dünyası, akademi, hükümetler veya bu üçlünün bir karışımı tarafından sahiplenilir, işletilir ve yönetilir. Özel bulutlar tek bir kuruluşa, üçüncü bir tarafa veya her ikisine ait bir kuruluş tarafından sahiplenilir, işletilir ve yönetilir.

Genel bulutlar genel kullanıma açıktır; özel bulutlar ise kuruluş içindeki birden fazla iş birimi ve kullanıcı dahil olmak üzere tek bir kuruluş için sağlanır.

6.      SaaS Kullanımının Artıları ve Eksileri Nelerdir ?

Artıları (SaaS Avantajları)

·        Çoğu şirket içi çözümle karşılaştırıldığında, standart donanım ve yazılımın önceden sağlanması nedeniyle SaaS'ın uygulanması daha hızlı olma eğilimindedir. Önemli özelleştirmeler bu avantajı olumsuz etkiler

·        Destek, servis, güncellemeler ve bakım, yazılım satıcısı veya iş ortağı tarafından sağlanır.

·        SaaS satıcısı, bulut altyapısının maliyetlerini ve risklerini üstlenir.

·        Kullanıcı şirket için azaltılmış BT departmanı maliyetlerinin yanı sıra dahili BT departmanlarına olan bağımlılığın azalması.

·        SaaS fiyatlandırma modelleri genellikle esnek maliyet kararlarına izin verir.

·        SaaS demolarını denemek, şirket içi çözümlere kıyasla genellikle daha kolaydır.

·        Üst düzey SaaS satıcıları olağanüstü güvenlik sağlar.

·        SaaS çözümleri genellikle ölçeklenebilirliğe giden en kolay ve en hızlı yolu sunar.

Abonelik modelinin faydalarından biri de;  Küçük kuruluşlar için maliyeti yüksek olan eski şirket içi yazılımlarla karşılaştırıldığında, SaaS lisanslama modelleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve hatta bireysel kullanıcılar için harika üretkenlik yazılımlarına yönetilebilir bir fiyatla erişim sağlar. Eksileri (SaaS Zorlukları)

·        Şirket içi bir çözümün uygulanmasının mevcut iş yazılımıyla entegrasyonu daha kolay olabilir.

·        Şirket içi dağıtım, işletmeye kendi verileri üzerinde tam kontrol sağlar.

·        Yazılım ve donanıma sahip olmak, güncellemelerin, bakımın ve yükseltmelerin zamanlaması üzerinde kontrole izin verir, ancak SaaS bunu sağlayamaz.

·        Lisanslı yazılımın maliyeti şirket içinde peşin olarak ödenirken, SaaS abonelik ücretleri beş yıllık veya daha uzun bir süre sonunda daha pahalı hale gelebilir.

·        On Premise kullanım uzun yıllar önce yapılandığı için SaaS kullanımına göre daha eski & oturmuş bir yapı sunabilir.

7.      SaaS ERP Yazılımı Nedir ?

SaaS ERP yazılımı, kurumsal kaynak planlama (ERP) işlevselliğinin bulut bilişim aracılığıyla sunulmasıdır. ERP sistemlerinin uygulanması eskiden neredeyse yalnızca şirket içinde yapılıyordu ve bu da bulut tabanlı seçeneklerin ortaya çıkmasını sektörde bir aksaklık kaynağı haline getiriyordu. Bu nedenle, neredeyse tüm büyük oyuncular artık iş ihtiyaçlarını en iyi karşılayan çözüme bağlı olarak temel ERP çözümlerinin yanı sıra SaaS ve şirket içi dağıtımlar aracılığıyla daha küçük, benzer çözümler sunuyor. Bir ERP sistemi, kuruluşların çok sayıda iş sürecini kolaylaştırılmış, birleşik bir veri tabanına entegre etmesine yardımcı olarak, gelişmiş verimlilik, üstün veri ve proje görünürlüğü, daha fazla iş birliği  ve BT maliyet verimliliği sağlar. ERP yazılımı, satış, müşteri ilişkileri, muhasebe, üretim, proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve diğer kritik iş süreçleri gibi belirli iş hedeflerine odaklanan modüller içerir. ERP eskiden çoğunlukla pahalı şirket içi yazılım ve donanım uygulamasını karşılayabilen büyük işletmelerin kullanımına açıktı. Ancak SaaS ERP modeli, küçük işletmelerin önemli miktarda ön satın alma maliyeti olmadan ERP'den yararlanabileceği anlamına gelir. SaaS ERP sistemleri aylık veya yıllık abonelik modeliyle çalışır ve şirket içi ERP yazılımı için gereken devasa yatırımları tamamen ortadan kaldırır. İşletmelerin ayrıca yazılımı kendi sunucularında barındırmalarına veya yazılımı çalıştırıp bakımını yapacak personel tutmalarına gerek kalmaz, bu da zamandan tasarruf sağlar ve BT kaynaklarına yapılan yatırımların maliyetini azaltır.

Tek uygulama ile uçtan uca kolay bir çözüm sunan ERP ürünümüz BerERP hakkında bilgi almak ve ücretsiz deneme sürümünden faydalanmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.

 

#BerERP #ERP #yerliyazılım #IoT #endüstri4.0