İş Süreci Yönetimi-BPM

İş Süreci Yönetimi-BPM

Kuruluşunuzun daha çevik, verimli ve etkili olmasını sağlar.

Manuel veri girişini azaltır ve bilgi silolarını ortadan kaldırarak kuruluş için bir entegrasyon merkezi görevi görür.

BPM, hem otomatik hem de otomatik olmayan çeşitli iş süreçlerini planlamak, tasarlamak, yürütmek ve izlemek için yerleşik bir yaklaşımdır. Çeşitli paydaşların çıkarlarını dikkate alarak benzer iş süreçlerinin yürütülmesi, modellenmesi ve ölçülmesi için bir plan oluşturur. 

BPM kuruluşunuza aşağıdaki konularda büyük destek sağlar:

 

  1. Çeşitli işlevleri ve süreçleri görselleştirme.
  2. Belirli süreçleri ve sonuçlarını ölçme ve analiz etme.
  3. Daha iyi sonuçlar için iş süreçlerini izleme ve kontrol etme,
  4. Daha iyi sonuçlar elde etmek için mevcut ürün ve hizmetleri yeniden tasarlama ve iyileştirme.
  5. Çeşitli kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi geliştirme.

 

BPM araçları , ERP sistemlerinin temelini oluşturur. Kişiler veya departmanlar arasındaki bilgi akışını kontrol eder ve belirlenen iş akışı haritasına göre bir sonraki işlem aşamasına yönlendirir. ERP'nize yerleşik güçlü bir BPM sayesinde yöneticilerin organizasyondaki herhangi bir sürecin ilerleyişini izlemesine, istisnaları ele almasına ve performansı artırmak için kullanılabilecek raporlar oluşturmasına olanak tanır. BPM, iş süreçlerinin ayrıntılı bir planını oluşturmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve düzenlemek için daha fazla kontrole yol açar. Bu nedenle, BPM'nin ERP'nin bir parçası olması, kuruluşunuzdaki operasyonel iş akışları için etkili bir yönetim ve kontrol katmanı ekler.