Süreç Madenciliği-Process Mining

Süreç Madenciliği-Process Mining

Süreç Madenciliği, süreçlerle ilgili verilerin analiz edilerek iş süreçlerinin gerçekte nasıl yürütüldüğünün tespit edilmesidir.

İş Süreçleri;  ERP, CRM, EAM, BPM, MES vb pek çok uygulamada yürütülmektedir.Bu süreçlerin istenildiği şekilde  yürütülüp yürütülmediği süreç madenciliği ile belirlenir. 

Bir sürecin nasıl geliştiğine ilişkin eğilimleri, kalıpları ve ayrıntıları belirlemek için süreç madenciliğini uygulayabilirsiniz.

Süreç madenciliği (Process Mining) ve veri madenciliği ( Data Mining),  iş süreç yönetimi (BPM) alanında önemli bir rol oynar. Süreç madenciliği, olay günlüğü verilerini kullanarak belirli bir süreci keşfetmek, karşılaştırmak veya geliştirmek için süreç modelleri oluşturur. Veri madenciliği ise çeşitli veri kümelerini kullanarak davranışları gözlemlemek ve tahmin etmek için kullanılır.

Süreç madenciliği, BPM'ye daha veri odaklı bir yaklaşım getirirken, veri madenciliği geniş bir veri kapsamına sahiptir. Süreç madenciliği, olay verileri aracılığıyla süreç problemlerine niceliksel bir yaklaşım getirirken, veri madenciliği müşteri kaybı, dolandırıcılık tespiti ve pazar sepeti analizi gibi uygulamalara sahip geniş bir veri yelpazesini kapsar. Bu iki alanın kesişim noktasında, iş süreçlerinin daha veri odaklı ve etkin bir şekilde yönetilmesi için önemli fırsatlar bulunmaktadır.

Böylece süreçlerde  darboğaz olup olmadığını, sürece ilişkin kaynak iyileştirmesine ihtiyaç duyulup duyulmadığı  süreç madenciliği ile tespit edilir..Süreç Madenciliği tahminseldir ancak çıktılar hakkında nesnel bir sonuca ulaşmak imkânsızdır.